top of page

YRITYSSANEERAUS

Suoja konkurssilta ja välitön helpotus yrityksen taloustilanteeseen


Yrityssaneeraus on menettely jossa liiketoiminnan jatkuminen turvataan ja konkurssi vältetään.


Tällä saadaan usein suojattua työpaikat, ja varmistettua että maailmalla olevat saatavat saadaan takaisin.


Yrityssaneeraus on jatkamiskelpoisen yrityksen tervehdyttämiseen tarkoitettu menettely, jossa on tavoitteena saada aikaan velkajärjestely.

 

Yritystä ei voida asettaa konkurssiin ennen kuin yrityssaneeraushakemus on käsitelty tuomioistuimen toimesta.

 

Yleensä velkajärjestelyt ovat kestoltaan vuosien mittaisia, ja velkoja voidaan leikata tarpeen mukaan jopa 80%.

 

Perintä- ja maksukielto antaa helpotusta välittömästi

 

Yrityssaneerauslaissa on määritelty perintä- ja maksukielto saneerauksen kohteena oleville veloille.


Tämä tarkoittaa että mitään perintätoimia ei voi kohdistaa yritykseenne ulosoton, tai muun instanssin toimesta.
Jo käynnissä olevat perintätoimet on myös keskeytettävä ja korot jäädytetään.

 

Saneerausvelkaa ei myöskään saa maksaa kiellon ollessa voimassa muutamia poikkeuksia lukuunottamatta.

 

Väliaikaiset kiellot voidaan saada voimaan jopa viikon sisällä hakeutumisesta.
Tämä helpottaa yleensä jo yrityksen tilannetta välittömästi.

 

Sopimussuoja


Uudistetussa yrityssaneerauslaissa on määritelty sopimussuoja, joka käytännössä vaikeuttaa asiakkaitasi katkaisemaan välillänne olevaa sopimusta yrityssaneeraukseen hakeutumiseen vuoksi.


Samalla yrityssaneeraus voi antaa taas mahdollisuuden purkaa esimerkiksi epäedullinen pitkäkestoinen vuokrasopimus, jos se selkeästi parantaa yhtiön toimintakykyä.

 

Kenelle ratkaisu soveltuu?

 

Yritykselle jonka liiketoiminta on kannattavalla pohjalla, mutta se on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin muista seikoista johtuen.

Yrityksen pitää olla elinkelpoinen ja sen pitää kyetä selviytymään saneerauksen kuluista, sekä saneerausohjelman alkamisen jälkeen syntyvistä kuluista.

Miten saneeraukseen pääsee?

Yrityssaneerausta haetaan tuomioistuimelta yrityssaneerausmenettelyhakemuksella.

Tuomioistuin päättää menettelyyn pääsemisestä.  

Saneerausmenettelyhakemuksessa käydään läpi mm. yrityksen velat, niiden vakuudet, tehdyt ja tulevat muutokset millä yritystoiminta vakautetaan, yrityksen kirjanpitoaineisto, sekä tilintarkastajan lausunto yrityksen taloudellisesta tilasta.


Hakemuksen perusteella tuomioistuin arvioi onko yritys saneerauskelpoinen.
Tuomioistuin järjestää myös kuulemisen merkittävien velkojien keskuudessa, ja he saavat ilmoittaa puoltavatko vai vastustavatko hakemusta.

 

Yrityksen tunnetuista velkojista vähintään 2 velkojaa joiden velat edustavat vähintään 20% koko yrityksen veloista tulee puoltaa yrityksen saneerausmenettelyä.

 

Osaamme jo etukäteen arvioida onko yritykselläsi mahdollisuuksia päästä saneerausmenettelyyn ja aloituskartoitus on täysin maksuton.

Menettelyssä selvittäjä tutkii yrityksen mahdollisuuksia saada aikaan saneerausohjelma.

Haluatko kuulla lisää yrityssaneerauksesta?  

 

Ota meihin yhteyttä niin arvioidaan tilanteesi yhdessä!

Huom. sivuston sisältö ei ole lainopillista neuvontaa. Emme vastaa mahdollisista aiheutuvista vahingoista.

bottom of page